Regler AsfaltCup 2019

 

En Rallycup där alla har chans att vinna oavsett bil och klass.

Du ska vara bäst med just dina förutsättningar!

Cupen är öppen för förare från alla disktrikt, även utländska förare är välkomna.

Anmälan sker på mail till  asfaltcup@telia.com

Ange namn på förare och kartläsare, bil-och förarklass, klubb och ålder.

Anmälningsavgift  800:-/ekipage, 500:- för Ungdom, sätts in på bg 5246-5028

 

Tävlingar:

6 RS tävlingar ingår, 5 räknas. Ev. kan ytterligare en tävling tillkomma och då räknas 7 av 8.

 

14/4      Expresspecialen                       SMK Hörby

28/4      Hässleholms GP                       Hässleholms MK

19/5      Tingsryd                                 Ryds MK

26/5      Svedala Runt                           Svedala MK

9/6        Bil Månsson Rally Sprint            Eslövs MK

8/9        Kanonen                                 Eslövs Mk

21/9      Uddevalla City Race                  MK Trophy

 

Klasser:

A, B, C- förare

Klass 1 R1a, Gr E, Gr N<1400

Klass 2 R1b, VOC, Gr F, Gr N >1400

Klass 3 R2,3, 2 WD övriga

Klass 4 4WD alla

Klass 5 Ungdomsklass (Ungdomar från 16 år t.o.m. det kalenderår man fyller 18 år och inneha svenskt körkorttillstånd, alt svenskt körkort) se RY 5.3T

 

Poängberäkning:

 

                                Placering i   klassen

 

 

 

 

Antal startande i klassen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

11

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

13

11

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

15

13

11

6

5

 

 

 

 

 

 

 

6

15

13

11

6

5

4

 

 

 

 

 

 

7

15

13

11

6

5

4

3

 

 

 

 

 

8

15

13

11

6

5

4

3

2

 

 

 

 

9

15

13

11

7

6

5

4

3

2

 

 

 

10

15

13

11

8

7

6

5

4

3

2

 

 

11

15

13

11

9

8

7

6

5

4

3

2

 

>11

15

13

11

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

Alla poäng beräknas i respektive klass (ej totalt) Dessa poäng läggs ihop till en total lista.

1 startpoäng delas ut till varje startande cupdeltagare i varje tävling. Samtliga startpoäng räknas vid slutresultatet.

Poängberäkning görs på alla som deltar i klassen, även de som inte är med i cupen. Däremot påverkar inte utländska deltagare som ej är med i cupen poängberäkningen.

Särskiljning vid lika slutpoäng: Främst placeras den som har flest antal segrar, (samtliga tävlingar räknas) därefter andraplaceringar o.s.v. i sin klass.

Skulle ovanstående inte ge utslag ska berörda förare dela placeringen. 

OBS! Poäng får ej tillgodoräknas förrän anmälan till cupen inkommit och fullständig betalning erlagts.

 

Power Stage:

Vid varje deltävlings sista sträcka erhåller de tre första i respektive bilklass (OBS! Ej i förarklass) poäng enl 3-2-1. Vid lika sträcktid avgör totalplacering.  Minst 3 startande i bilklassen krävs för att man ska få tillgodoräkna sig PS-poäng.                               

 

Jokertävling:      NYHET!!

Förare kan använda Jokeralternativet endast vid en deltävling!

Om föraren önskar ha kommande tävling som jokertävling ska detta anmälas på mail till asfaltcup@telia.com innan anmälningstidens utgång. Föraren erhåller då 1,5 x poängen från poängskalan. Alltså inte på startpoäng och Power Stage poäng! De förare som anmält jokertävling hemlighålls tills inga efteranmälda eller reserver tas in

Anmälan till jokertävling kan inte göras vid efteranmälan. 

 

Bonusklasser:

Kartläsare, Ungdomar, Gubbaklass och Tösaklass

Minst 3 deltagare i resp klass krävs för att resultat ska räknas.

 

Reklam:

Alla deltagare i cupen förbinder sig att ha dekal med cupsponsorerna på bilen vid alla deltävlingar för att poäng ska få räknas. Extra sponsorreklam kan förekomma.

              

Prispott:

 

 

Prisutdelning:

Vid årets slut under festliga former!

Bonuspriser kan förekomma.

 

Cupinfo, resultat, deltagare och sponsorer hittas på hemsidan www.asfaltcup.se